bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກການຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການ ລະຫວ່າງ ສະຖາບັນການທະນາຄານ ແລະ ບໍລິສັດ ທີເອັດສ ທີ່ປຶກສາບັນຊີ ແລະກວດສອບ ຈໍາກັດ ຄັ້ງວັນທີ 23 ກຸມພາ 2021

ຂ່າວອື່ນໆ

ຕິດຕໍ່

ບ້ານຕານມີໄຊ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ດາວໂຫຼດແອັບຕິດຕາມພວກເຮົາ

© ສະຖາບັນການທະນາຄານ . ສະຫງວນລິຂະສິດ