bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ຄະນະນໍາຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ການທະນາຄານ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ມາປະຊຸມພົບປະ ແລະແລກປ່ຽນຖອດຖອນບົດຮຽນຮ່ວມກັບ ສະຖາບັນການທະນາຄານ ໃນຄັ້ງວັນທີ 27 ສິງຫາ 2019

   ຄະນະນໍາຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ການທະນາຄານ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ມາປະຊຸມພົບປະ ແລະແລກປ່ຽນຖອດຖອນບົດຮຽນຮ່ວມກັບ ສະຖາບັນການທະນາຄານ ໃນຄັ້ງວັນທີ 27 ສິງຫາ 2019.

ຂ່າວອື່ນໆ

ຕິດຕໍ່

ບ້ານຕານມີໄຊ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ດາວໂຫຼດແອັບຕິດຕາມພວກເຮົາ

© ສະຖາບັນການທະນາຄານ . ສະຫງວນລິຂະສິດ