bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ສະຖາບັນການທະນາຄານ ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແກ່ໂຄງການ ADRF

ສະຖາບັນການທະນາຄານ ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແກ່ໂຄງການ ADRF ເພື່ອສົບທົບໄປບໍລິຈາກທີ່: ໂຮງຮຽນປະຖົມສາມແຍກ 01+02 ຄູນຜາເງິນ, ຜາຮຸ່ງ ແລະ ບ້ານແດນ ເມືອງພູຄູນ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ມູນຄ່າ 5,000,000ກີບ.

ຂ່າວອື່ນໆ

ຕິດຕໍ່

ບ້ານຕານມີໄຊ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ດາວໂຫຼດແອັບຕິດຕາມພວກເຮົາ

© ສະຖາບັນການທະນາຄານ . ສະຫງວນລິຂະສິດ