bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກການຮ່ວມມືເປີດໂຄງການສອນພາສາອັງກິດ ລະຫວ່າງ ສະຖາບັນການທະນາຄານ ແລະ Springboard For Education Laos ປະຈຳ ສປປ ລາວ

ຂ່າວອື່ນໆ

ຕິດຕໍ່

ບ້ານຕານມີໄຊ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ດາວໂຫຼດແອັບຕິດຕາມພວກເຮົາ

© ສະຖາບັນການທະນາຄານ . ສະຫງວນລິຂະສິດ