bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

📖ຫຼັກສູດ ຝຶກອົບຮົມ ໄລຍະສັ້ນ 5ວັນ ສຳລັບການບັນຊີ

👨🏻‍💻 ຫຼັກສູດ ການບັນຊີ ສຳລັບຜູ້ບໍລິຫານ 👨🏻‍💻
📖ຫຼັກສູດ ຝຶກອົບຮົມ ໄລຍະສັ້ນ 5ວັນ ສຳລັບການບັນຊີ
‼️ ດ່ວນ ຮັບຈຳນວນ ຈຳກັດ‼️ 25-29/04/2022
📌ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຕ້ອງການຮຽນຮູ້ ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນເອງ ພ້ອມທັງວິທີການກວດສອບບັນຊີ
🧑🏻‍🏫 ສອນໂດຍ: ອາຈານ ທີ່ມີປະສົບການສອນບັນຊີ ຫລາຍກວ່າ 10ປີ
☎️ ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໂທ: 29805195 ອຈ ສຸພາລັກ ພົມສະຫວັດ ( ສູນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ)


ຂ່າວອື່ນໆ

ຕິດຕໍ່

ບ້ານຕານມີໄຊ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ດາວໂຫຼດແອັບຕິດຕາມພວກເຮົາ

© ສະຖາບັນການທະນາຄານ . ສະຫງວນລິຂະສິດ