bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ພິທີມອບ-ຮັບປຶ້ມແບບເອເລັກໂຕຼນິກ ຫຼື E-Book

ໃນວັນທີ 29 ມັງກອນ 2021 ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີຄອມພິວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຼນິກ ກັບ ສະຖາບັນການທະນາຄານ ໄດ້ມີການມອບ-ຮັບປື້ມແບບເອເລັກໂຕຼນິກ ຫຼຶ E-Book.

ຂ່າວອື່ນໆ

ຕິດຕໍ່

ບ້ານຕານມີໄຊ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ດາວໂຫຼດແອັບຕິດຕາມພວກເຮົາ

© ສະຖາບັນການທະນາຄານ . ສະຫງວນລິຂະສິດ