bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ເປີດຮັບສະໝັກນັກສຶກສາໃໝ່ ປະຈຳສົກສຶກສາ 2021-2022

ຂ່າວດີ..!! ສຳລັບນ້ອງໆທີ່ສົນໃຈສະໝັກເຂົ້າຮຽນຢູ່ ສະຖາບັນການທະນາຄານ ໂອກາດດີໆມາຮອດແລ້ວ  ສະຖາບັນການທະນາຄານ ເປີດຮັບສະໝັກນັກສຶກສາໃໝ່ ປະຈຳສົກສຶກສາ 2021-2022. ສາມາດດາວໂຫຼດແບບຟອມສະໝັກເຂົ້າສອບເສັງໄດ້ຕາມ QR Code ດ້ານລຸ່ມ. ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການລົງທະບຽນ ແລະເອກະສານປະກອບໃນການສອບເສັງໄດ້ລະບຸລະອຽດໃນແຈ້ງການລຸ່ມນີ້:

ຂ່າວອື່ນໆ

ຕິດຕໍ່

ບ້ານຕານມີໄຊ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ດາວໂຫຼດແອັບຕິດຕາມພວກເຮົາ

© ສະຖາບັນການທະນາຄານ . ສະຫງວນລິຂະສິດ