bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ລີ້ງລົງທະບຽນອອນລາຍ ລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ 2 ປີ

ການຊໍາລະຕ້ອງລະບຸເນື້ອໃນການຊໍາລະ ໂດຍຂຽນຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນພາຍຫຼັງຊໍາລະແລ້ວຕ້ອງໄດ້ຖ່າຍຮູບໜ້າຈໍ ແລະ ກ໋ອບປີ້ເອກະສານຊຳລະ ເພື່ອມາຍື່ນຮັບບັດເຂົ້າ ຫ້ອງສອບເສັງຢູ່ ສະຖາບັນການທະນາຄານ ກ່ອນວັນທີ 06 ສິງຫາ 2024  👇🏻

https://forms.gle/RidXDWWutzdsfKUFA

ຂ່າວອື່ນໆ

ຕິດຕໍ່

ບ້ານຕານມີໄຊ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ດາວໂຫຼດແອັບຕິດຕາມພວກເຮົາ

© ສະຖາບັນການທະນາຄານ . ສະຫງວນລິຂະສິດ