bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

Link ລະບົບເອກະສານເອເລັກໂຕນິກພາຍໃນ ສທຄ

ນຳໃຊ້ສະເພາະພະນັກງານ-ຄູອາຈານ ສະຖາບັນການທະນາຄານເທົ່ານັ້ນທ່ານສາມາດກົດເຂົ້າ Link ດ້ານລຸ່ມນີ້ 

ກົດໄດ້ທີ່ ==> http://202.123.182.45/ 

ຂ່າວອື່ນໆ

ຕິດຕໍ່

ບ້ານຕານມີໄຊ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ດາວໂຫຼດແອັບຕິດຕາມພວກເຮົາ

© ສະຖາບັນການທະນາຄານ . ສະຫງວນລິຂະສິດ