bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ຝຶກອົບຮົມ Smartbank

ຂ່າວດີ ສຳລັບໃຜທີ່ສົນໃຈ ຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້:”Smart Bank”👨🏻‍💻
📖ຫຼັກສູດ ຝຶກອົບຮົມ ໄລຍະສັ້ນ 2ອາທິດ 🏦 ໂດຍການນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມ ທີ່ໃຊ້ໃນທະນາຄານທຸລະກິດຕົວຈິງ
‼️ ດ່ວນ ຮັບຈຳນວນ ຈຳກັດ‼️ ເລີ່ມວັນທີ 06/05/2023
📌ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຕ້ອງການຮຽນຮູ້ ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນການສະໝັກວຽກ ແລະ ເພີ່ມທັກສະການໃຫ້ບໍລິການໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ
🧑🏻‍🏫 ສອນໂດຍ: ອາຈານ ທີ່ມີປະສົບການສອນດ້ານການໃຫ້ບໍລິການກ່ຽວກັບໂປຣແກຣມ Smart Bankຫລາຍກວ່າ 10ປີ👍👍👍
✅ພິເສດ ລາຄາພຽງ 490.000/ຄົນ/ຄອສ✅
☎️ ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໂທ: 29805195 ອຈ ສຸພາລັກ ພົມສະຫວັດ ແລະ ອາຈານ ຄຳສົງ ປັດຕະນະ 29161561( ພະແນກຝຶກອົບຮົມ,ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າສານ)
ອາດເປັນຮູບພາບຂອງ 2 ຄົນ ແລະ ຂໍ້ຄວາມ
29805195 ອຈ ສຸພາລັກ ພົມສະຫວັດ

ຂ່າວອື່ນໆ

ຕິດຕໍ່

ບ້ານຕານມີໄຊ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ດາວໂຫຼດແອັບຕິດຕາມພວກເຮົາ

© ສະຖາບັນການທະນາຄານ . ສະຫງວນລິຂະສິດ