ຫົວຂໍ້: ຜົນສອບເສັງຄັດເລືອກນັກສຶກສາໃໝ່ ປະລິນຍາຕີ ສາຂາການທະນາຄານ (BB) ຄັ້ງວັນທີ 26-27/08/2017 ສົກສຶກສາ 2017-2018