ຫົວຂໍ້: ຜົນສອບເສັງຄັດເລືອກນັກສຶກສາໃໝ່ ປະລິນຍາຕີ ສາຂາການເງິນ (BF) ຄັ້ງວັນທີ 26-27/08/2017 ສົກສຶກສາ 2017-2018