ຫົວຂໍ້: ລາຍຊື່ນັກສຶກສາເລື່ອນຂຶ້ນເປັນນັກສຶກສາສົມບູນ ສົກສຶກສາ 2017-2018 ຊັ້ນສູງ ສາຂາ ການທະນາຄານ ເລີ່ມລົງທະບຽນແຕ່ວັນທີ 2-6/10/2017