ຫົວຂໍ້: ລາຍຊື່ນັກສຶກສາເລື່ອນຂຶ້ນເປັນນັກສຶກສາສົມບູນ ສົກສຶກສາ 2017-2018 ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ ສາຂາ ການທະນາຄານ, ສາຂາ ການເງິນ, ສາຂາການບັນຊີ ແລະ ສາຂາການເງິນຈຸລະພາກ ເລີ່ມລົງທະບຽນແຕ່ວັນທີ 2-6/10/2017