ຫົວຂໍ້: (ເພີມເຕີມ) ຜົນສອບເສັງຄັດເລືອກນັກສຶກສາ ສົກສຶກສາ 2017-2018 ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ ເພີມເຕີມ ສາຂາການບັນຊີ, ສາຂາການທະນາຄານ, ສາຂາການເງິນ ຄັ້ງວັນທີ 26-27/08/2017