ຫົວຂໍ້: ຜົນສອບເສັງຄັດເລືອກນັກສຶກສາໃໝ່ ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ ສາຂາການເງິນ (FE) ຄັ້ງວັນທີ 26-27/08/2017 ສົກສຶກສາ 2017-2018