ຫົວຂໍ້: ຜົນສອບເສັງຄັດເລືອກນັກສຶກສາໃໝ່ ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ ສາຂາການບັນຊີ (AE) ຄັ້ງວັນທີ 26-27/08/2017 ສົກສຶກສາ 2017-2018