ຊົມເຊີຍຜົນສຳເລັດ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ສະໄໝທີ 3 ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມຮາກຖານ ສະຖາບັນການທະນາຄານ, ຄັງວັນທີ 15/02/2020ຊົມເຊີຍຜົນສຳເລັດ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ສະໄໝທີ 3 ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມຮາກຖານ ສະຖາບັນການທະນາຄານ, ຄັງວັນທີ 15/02/2020