ຄະນະນໍາຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ການທະນາຄານ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ມາປະຊຸມພົບປະ ແລະແລກປ່ຽນຖອດຖອນບົດຮຽນຮ່ວມກັບ ສະຖາບັນການທະນາຄານ ໃນຄັ້ງວັນທີ 27 ສິງຫາ 2019ຄະນະນໍາຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ການທະນາຄານ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ມາປະຊຸມພົບປະ ແລະແລກປ່ຽນຖອດຖອນບົດຮຽນຮ່ວມກັບ ສະຖາບັນການທະນາຄານ ໃນຄັ້ງວັນທີ 27 ສິງຫາ 2019