ສະຖາບັນການທະນາຄານ ໄດ້ສໍາເລັດການຕ້ອນຮັບນັກສຶກສາ ແລະ ອາຈານທີ່ມາຈາກ City University of Hong kong ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 14 ສິງຫາ 2019