ຄະນະບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຮ່ວາບິ່ງມາຢ້ຽມຢາມ ແລະປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຮ່ວມກັບ ສະຖາບັນການທະນາຄານມະຫາວິທະຍາໄລ ຮ່ວາບິ່ງມາຢ້ຽມຢາມ ແລະປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຮ່ວມກັບ ສະຖາບັນການທະນາຄານ

ຄະນະບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຮ່ວາບິ່ງມາຢ້ຽມຢາມ ແລະປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຮ່ວມກັບ ສະຖາບັນການທະນາຄານ ໃນເຊົ້າວັນທີ 27 ພຶດສະພາ 2019. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນດາວຽກງານ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດ ການຮຽນການສອນ, ຝຶກອົບຮົມ, ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ແລກປ່ຽນນັກສຶກສາ ແລະ ແລກປ່ຽນວັດທະນະທໍາຊຶ່ງກັນແລະກັນ.