ຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້ “ ການບໍລິຫານຫ້ອງການ ”         ສະຖາບັນການທະນາຄານໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້  “ ການບໍລິຫານຫ້ອງການ ”  ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທີ່ມາຈາກບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ,  ບັນດາລັດວິສະຫະກິດຕ່າງໆພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ແລະພະນັກງານຄູອາຈານ ສທຄ  ໃນວັນທີ 5-7 ກັນຍາ2018  ໂດຍແມ່ນນັກວິທະຍາກອນທີ່ມີປະສົບການມາຈາກກະຊວງພາຍໃນ ທ່ານ ປທ ນ. ອາ​ນົງ ຂັນ​ທະ​ຍົງ ​ເຊິ​ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 31 ຄົນ ຍິງ 18 ຄົນ. ການຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ກໍ່ເພື່ອເປັນການເສີມສ້າງຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ  ເເລະເປັນແນວທາງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານເປັນຕົ້ນແມ່ນ  ວຽກງານບໍລິຫານຫ້ອງການ, ວຽກງານເລຂານຸການ,  ການຮ່າງເອກະສານທາງການຕ່າງໆ   ລວມໄປເຖິງພາວະຂອງການເປັນຜູ້ນໍາ.  ນອກຈາກການຮັບຟັງບັນຍາຍ​ແລ້ວ​ຄາດ​ວ່າ​ນັກ​ສໍາ​ມະ​ນາກ​ອນຍັງ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ຮູ້​ໃໝ່ໆ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ​ການ​ຮ່າງ​ເອກະສານ​ທາງ​ການ ​ແລະ​ວຽກງານ​ເລຂານຸການ.