ການເຝິກອົບຮົມຫົວຂໍ້ໃນວັນທີ່ 10 ທັນວາ 2010 ຜ່ານມານີ້ ສທຄ ໄດ້ມີການຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ "ພິທີການທາງການ" ໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານ-ຄູອາຈານ ສະຖາບັນການທະນາຄານ ເຊິ່ງບັນລະຍາຍໂດຍ ທ່ານ ວຽງຫລວງ ບຸບຜາ, ຮອງຫົວໜ້າກົມພິທີການທູດ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ. ການຝຶກຄັ້ງນີ້ມີຫົວໜ້າສະຖາບັນການທະນາຄານ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ແລະ ພະນັກງານ-ຄູອາຈານຈຳນວນ 50 ທ່ານ.

 ເຊິ່ງຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມແມ່ນ ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ໃຫ້ບັນດາພະນັກງານ ພາຍໃນ ສທຄ ໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ພິທີການຕ່າງໆ, ມາລະຍາດໃນສັ່ງຄົມ, ການຈັດງານ ພົບປະຮ່ວມມື ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ອື່ນໆ