ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສະຖາບັນທະນາຄານ ຫວຽດນາມ ແລະສະຖາບັນການທະນາຄານລາວໃນວັນທີ 12/08/2016, ຢູ່ສະຖາບັນທະນາຄານ ສສ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີພິທີ ເຊັນບົດບົນທຶກຊ່ວຍຈຳການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສະຖາບັນທະນາຄານ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຖາບັນການທະນາຄານ, ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

ຜູ້ລົງນາມ ແລະ ເປັນສັກຄີພະຍານ ໃນພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳການຮ່ວມມື, ຝ່າຍ ສທຄ ລາວ ເປັນກຽດໂດຍ ທ່ານ ນາງ ດວງດີ ພິມວົງສາ ຫົວໜ້າສະຖາບັນການທະນາຄານ ແລະ ທ່ານ ວົງພະຈັນ ແສງສຸວັນ ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນການທະນາຄານ ພ້ອມດ້ວຍສະມາຊິກໃນຄະນະ ຈຳນວນ 4 ທ່ານ. ສຳລັບ ຝ່າຍ ສທຄ ຫວຽດນາມ ນຳໂດຍ ທ່ານ ປອ ບຸ່ຍຕິນຫງິ ຜູ້ອໍານວຍການ ສທຄ ຫວຽດ ນາມ, ທ່ານ ຮສ. ປອ ກ່ຽວຫິວທ້ຽນ ຮອງອໍານວຍການ ສທຄ, ທ່ານ ຮສ. ປອ. ໂດ໊ທິກິມຫ່າວ ຮອງອໍານວຍການ ສທຄ ພ້ອມທັງບັນດາຄູອາຈານ ຕົວແທນແຕ່ລະຂະແໜງ, ພາກວິຊາ ແລະ ນັກສຶກສາລາວ ທີ່ຮຽນຢູ່ ສທຄ ຫວຽດ ນາມ ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ມີຈຳນວນຫລາຍກວ່າ 50 ທ່ານ.

ໃນພິທີດັ່ງກ່າວ, ຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ ສທຄ ຫວຽດນາມ ແມ່ນ ທ່ານ ປອ ບຸ່ຍຕິນຫງິ ແລະ ຕາງໜ້າໃຫ້ ສທຄ ລາວ ແມ່ນ ທ່ານ ນາງ ດວງດີ ພິມວົງສາ ສອງຝ່າຍໄດ້ເອກະພາບກັນລົງນາມບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳການຮ່ວມມື  ທາງດ້ານວິຊາການເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍຄື: 1). ການແລກປ່ຽນປຶ້ມຕຳລາຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ໃນສາຂາວິຊາຕ່າງໆ ຕາມຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ທ່າແຮງຂອງທັງສອງຝ່າຍ, 2). ປະສານສົມທົບເພື່ອຈັດຕັ້ງຊຸດຮຽນ ໃນສາຂາວິຊາຮຽນຕ່າງໆ ແລະ ບໍາລຸງວິຊາການສະເພາະດ້ານ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ຄູ-ອາຈານ ແລະ ເປົ້າໝາຍອື່ນໆ ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ, 3). ຮ່ວມມືໃນການແລກປ່ຽນຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ, 4) ປະສານສົມທົບການເປີດຊຸດຮຽນ ຫຼັງມະຫາວິທະຍາໄລ ລະດັບປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ ຢູ່ສະຖາບັນການທະນາຄານລາວ, 5) ຮ່ວມມືໃນການຄັດເລືອກນັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນຕາມຫຼັກສູດການກໍ່ສ້າງ ຂອງ ສທຄ ຫວຽດນາມ, ນອກຈາກນີ້, ຍັງຈະໄດ້ຮ່ວມມືກັນຈັດຕັ້ງຄົ້ນຄວ້າບົດວິທະຍາສາດ ແລະ ແລກປ່ຽນບັນດາໂຄງການ, ບັນດາວັນນະກຳຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຕ່າງໆ.

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ສອງສະຖາບັນ ຢູ່ສະຖາບັນທະນາຄານ ສສ ຫວຽດນາມ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ ເພາະເປັນການປັບປຸງບົດບັນທຶກການຮ່ວມມືທີ່ໄດ້ເຊັນກັນໃນປີ 2006 ນັ້ນ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບ ການຂະຫຍາຍຕົວໃນປະຈຸບັນ.