ການເເຂ່ງຂັນບານເຕະ ມະຫາວິທະຍາໄລ - ວິທະຍາໄລ ຊິງຂັນລັດຖະມົນຕີ ວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຄັ້ງທີ II