ສະຖາບັນການທະນາຄານ ເປີດຮັບສະໝັກນັກສຶກສາໃໝ່ ປະຈຳສົກສຶກສາ 2021-2022ຂ່າວດີ..!! ສຳລັບນ້ອງໆທີ່ສົນໃຈສະໝັກເຂົ້າຮຽນຢູ່ ສະຖາບັນການທະນາຄານ ໂອກາດດີໆມາຮອດແລ້ວ  ສະຖາບັນການທະນາຄານ ເປີດຮັບສະໝັກນັກສຶກສາໃໝ່ ປະຈຳສົກສຶກສາ 2021-2022. ສາມາດດາວໂຫຼດແບບຟອມສະໝັກເຂົ້າສອບເສັງໄດ້ຕາມ QR Code ດ້ານລຸ່ມ. ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການລົງທະບຽນ ແລະເອກະສານປະກອບໃນການສອບເສັງໄດ້ລະບຸລະອຽດໃນແຈ້ງການລຸ່ມນີ້