ພິທີເປີດນຳໃຊ້ທະນາຄານຈຳລອງຂອງສະຖາບັນການທະນາຄານໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 7/01/2012 ສະຖາບັນການທະນາຄານ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດນຳໃຊ້ທະນາຄານຈຳລອງ ຢ່າງເປັນທາງການ ເຊິ່ງໃນງານຄັ້ງນີ້ໄດ້ຮັບກຽດເປັນປະທານເປີດພິທີ ໂດຍທ່ານ ນາງ ຄຳພາ ປານມະໄລທອງ, ຫົວໜ້າສະຖາບັນການທະນາຄານ ແລະ ໄດ້ຮັບຝັງການຂຶ້ນລາຍງານ ຈາກທ່ານ ວົງພະຈັນ ແສງສຸວັນ, ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນການ ທະນາຄານ ແລະ ຊຶ່ງທັງເປັນຫົວໜ້າ ຄະນະຮັບຜິດຊອບສ້າງຕັ້ງທະນາຄານຈຳລອງ ໃນຄັ້ງນີ້ ເຊິ່ງໃນນັ້ນມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມານ 50 ຄົນ ທັງບັນດາພະນັກງານພາຍໃນ ແລະ ບັນດາແຂກທີ່ຖືກ ເຊີນ ຕ່າງໆ.

ເຊິ່ງຈຸດປະສົງໃນການສ້າງທະນາຄານຈຳລອງແຫ່ງນີ້ຂຶ້ນມາ ກໍ່ເພື່ອເປັນສະຖານທີ່ໃຫ້ບັນດານັກ ສຶກສາ ສະຖາບັນການທະນາຄານ ໄດ້ລົງປະຕິບັດຕົວຈິງໃນວຽກງານທະນາຄານພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ຮຽນຈົບ ຫລັກສູດແລ້ວ ແລະ ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ເປັນສະຖານທີ່ໃຫ້ບັນດາພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ມີຄວາມສົນໃຈດ້ານ ວຽກງານທະນາຄານເຂົ້າມາ ສຶກສາຫາຄວາມຮູ້ດ້ານວຽກງານທະນາຄານເປັນຢ່າງດີ.