ແຈ້ງການເຖິງນັກສຶກສາ ສທຄ ທຸກຫ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມເປັນກ້ອນກຳລັງແປໂຕຫນັງສື ໃນພິທີເປີດ-ປິດ ສົກສຶກສາ 2019-2020