ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ

ລໍາດັບ ຫົວຂໍ້ຂ່າວ ວັນທີອັບເດດ ປະເພດຂ່າວ ລາຍລະອຽດ
11 ຜົນສໍາເລັດການຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້: ມາດຕະຖານການສ້າງລາຍງານດ້ານການເງິນທີ່ເປັນມາດຕະຖານສາກົນ IFRS ( ລະດັບພື້ນຖານ ) ຄັ້ງວັນທີ 27-31/5/2019 2019-06-18 ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ອ່ານເພີ່ມ
12 ສໍາ​ມະ​ນາ ຫົວຂໍ້ “ການ​ບໍລິຫານ​ລາຍ​ຈ່າຍ (ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ງົບປະມານ​)” 2018-09-20 ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ອ່ານເພີ່ມ
13 ສໍາ​ມະ​ນາ ຫົວຂໍ້ “ ຫຼັກວິຊາ​ຄູ ” 2018-09-14 ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ອ່ານເພີ່ມ
14 ສໍາມະນາ ຫົວຂໍ້ “ ການບໍລິຫານສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ” 2018-09-12 ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ອ່ານເພີ່ມ
15 ຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້ “ ເທັກນິກການສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ລູກນ້ອງໃນເວລາເຮັດວຽກ ” 2018-09-15 ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ອ່ານເພີ່ມ
16 ຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້ “ ການບໍລິຫານຫ້ອງການ ” 2018-09-08 ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ອ່ານເພີ່ມ
17 ຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້ “ການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຂັ້ນພະນັກງານບໍລິຫານ” 2018-08-25 ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ອ່ານເພີ່ມ
18 ຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້ “ ເຕັກນິກການແກ້ໄຂໜີ້ທີ່ບໍ່ເກີດດອກອອກຜົນ NPLs ” 2018-08-11 ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ອ່ານເພີ່ມ
19 ຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້ “ການນໍາໃຊ້ມາດຕະຖານບັນຊີສາກົນ IFRS” 2018-07-28 ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ອ່ານເພີ່ມ
20 ຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້ “ການຂຽນແຜນທຸລະກິດ” 2018-07-08 ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ອ່ານເພີ່ມ