ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ

ລໍາດັບ ຫົວຂໍ້ຂ່າວ ວັນທີອັບເດດ ປະເພດຂ່າວ ລາຍລະອຽດ
1 ເຊີນທ່ານເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ຢູ່ ສະຖາບັນການທະນາຄານ ເລີ່ມວັນທີ 09-20 ທັນວາ ປີ 2019 2019-11-19 ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ອ່ານເພີ່ມ
2 ຜົນສໍາເລັດການຈັດຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້: ການວິເຄາະ ແລະ ການຈັດຕັ້ງງົບປະມານດ້ວຍເທັກນິກວິເຄາະທາງປະລິມານ ຄັ້ງວັນທີ 14-16 ສິງຫາ 2019 ທີ່ ສະຖາບັນການທະນາຄານ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 20 ຄົນ, ຍິງ 11 ຄົນ. 2019-08-21 ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ອ່ານເພີ່ມ
3 ຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້: “ບາດກ້າວສຳຄັນຂອງ​ການຄົ້ນຄວ້າ​ວິ​ໄຈ” ຂຶ້ນ ໂດຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສທຄ ແລະ ຄສບ 2019-07-26 ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ອ່ານເພີ່ມ
4 ສະຖາບັນການທະນາຄານ ໄດ້ສໍາເລັດການຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ "ການວິເຄາະຄວາມຈໍາເປັນໃນການຈັດເຮັດ Training Roadmap" 2019-07-23 ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ອ່ານເພີ່ມ
5 ຜົນສໍາເລັດການຈັດຝຶກງານໃຫ້ນັກສຶກສາ ສະຖາບັນການທະນາຄານ ສົກສຶກສາ 2018-2019 ແລະ ນັກສຶກສາທີ່ມາຈາກວິທະຍາໄລເສດຖະກິດໄຊພັດທະນາ 2019-07-04 ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ອ່ານເພີ່ມ
6 ຜົນສໍາເລັດການຈັດຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້: ການບໍລິຫານຫ້ອງການ ຄັ້ງວັນທີ 24-26 ມິຖຸນາ 2019 2019-06-28 ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ອ່ານເພີ່ມ
7 ຜົນສໍາເລັດການຈັດຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້: ມາດຕະຖານການສ້າງລາຍງານທາງດ້ານການເງິນ ທີ່ເປັນມາດຕະຖານສາກົນ IFRS (ລະດັບກາງ) 2019-06-26 ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ອ່ານເພີ່ມ
8 ຜົນສໍາເລັດການຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້: ມາດຕະຖານການສ້າງລາຍງານດ້ານການເງິນທີ່ເປັນມາດຕະຖານສາກົນ IFRS ( ລະດັບພື້ນຖານ ) ຄັ້ງວັນທີ 27-31/5/2019 2019-06-18 ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ອ່ານເພີ່ມ
9 ສໍາ​ມະ​ນາ ຫົວຂໍ້ “ການ​ບໍລິຫານ​ລາຍ​ຈ່າຍ (ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ງົບປະມານ​)” 2018-09-20 ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ອ່ານເພີ່ມ
10 ສໍາ​ມະ​ນາ ຫົວຂໍ້ “ ຫຼັກວິຊາ​ຄູ ” 2018-09-14 ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ອ່ານເພີ່ມ