ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ

ລໍາດັບ ຫົວຂໍ້ຂ່າວ ວັນທີອັບເດດ ປະເພດຂ່າວ ລາຍລະອຽດ
1 ຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້: “ບາດກ້າວສຳຄັນຂອງ​ການຄົ້ນຄວ້າ​ວິ​ໄຈ” ຂຶ້ນ ໂດຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສທຄ ແລະ ຄສບ 2019-07-26 ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ອ່ານເພີ່ມ
2 ສະຖາບັນການທະນາຄານ ໄດ້ສໍາເລັດການຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ "ການວິເຄາະຄວາມຈໍາເປັນໃນການຈັດເຮັດ Training Roadmap" 2019-07-23 ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ອ່ານເພີ່ມ
3 ຜົນສໍາເລັດການຈັດຝຶກງານໃຫ້ນັກສຶກສາ ສະຖາບັນການທະນາຄານ ສົກສຶກສາ 2018-2019 ແລະ ນັກສຶກສາທີ່ມາຈາກວິທະຍາໄລເສດຖະກິດໄຊພັດທະນາ 2019-07-04 ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ອ່ານເພີ່ມ
4 ຜົນສໍາເລັດການຈັດຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້: ການບໍລິຫານຫ້ອງການ ຄັ້ງວັນທີ 24-26 ມິຖຸນາ 2019 2019-06-28 ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ອ່ານເພີ່ມ
5 ຜົນສໍາເລັດການຈັດຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້: ມາດຕະຖານການສ້າງລາຍງານທາງດ້ານການເງິນ ທີ່ເປັນມາດຕະຖານສາກົນ IFRS (ລະດັບກາງ) 2019-06-26 ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ອ່ານເພີ່ມ
6 ຜົນສໍາເລັດການຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້: ມາດຕະຖານການສ້າງລາຍງານດ້ານການເງິນທີ່ເປັນມາດຕະຖານສາກົນ IFRS ( ລະດັບພື້ນຖານ ) ຄັ້ງວັນທີ 27-31/5/2019 2019-06-18 ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ອ່ານເພີ່ມ
7 ສໍາ​ມະ​ນາ ຫົວຂໍ້ “ການ​ບໍລິຫານ​ລາຍ​ຈ່າຍ (ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ງົບປະມານ​)” 2018-09-20 ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ອ່ານເພີ່ມ
8 ສໍາ​ມະ​ນາ ຫົວຂໍ້ “ ຫຼັກວິຊາ​ຄູ ” 2018-09-14 ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ອ່ານເພີ່ມ
9 ສໍາມະນາ ຫົວຂໍ້ “ ການບໍລິຫານສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ” 2018-09-12 ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ອ່ານເພີ່ມ
10 ຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້ “ ເທັກນິກການສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ລູກນ້ອງໃນເວລາເຮັດວຽກ ” 2018-09-15 ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ອ່ານເພີ່ມ