ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ

ລໍາດັບ ຫົວຂໍ້ຂ່າວ ວັນທີອັບເດດ ປະເພດຂ່າວ ລາຍລະອຽດ
1 ແຈ້ງຂ່າວດີສໍາລັບທ່ານທີ່ຕ້ອງການພັດທະນາຄວາມຮູ້ດ້ານບັນຊີທະນາຄານ 0000-00-00 ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ອ່ານເພີ່ມ
2 ຜົນສໍາເລັດການຈັດຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້ “ການວິເຄາະລາຍງານທາງການເງິນກ່ອນປ່ອຍສິນເຊື່ອ” ຄັ້ງວັນທີ່ 27-31 ກໍລະກົດ 2020 ທີ່ ສະຖາບັນການທະນາຄານ 2020-08-04 ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ອ່ານເພີ່ມ
3 ສະຖາບັນການທະນາຄານເປີດຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້:“Smart Bank” (ໂປຼແກຼມການບໍລິການຂອງທະນາຄານ) 2020-06-30 ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ອ່ານເພີ່ມ
4 ເຊີນທ່ານເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ຢູ່ ສະຖາບັນການທະນາຄານ ເລີ່ມວັນທີ 09-20 ທັນວາ ປີ 2019 2019-11-19 ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ອ່ານເພີ່ມ
5 ຜົນສໍາເລັດການຈັດຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້: ການວິເຄາະ ແລະ ການຈັດຕັ້ງງົບປະມານດ້ວຍເທັກນິກວິເຄາະທາງປະລິມານ ຄັ້ງວັນທີ 14-16 ສິງຫາ 2019 ທີ່ ສະຖາບັນການທະນາຄານ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 20 ຄົນ, ຍິງ 11 ຄົນ. 2019-08-21 ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ອ່ານເພີ່ມ
6 ຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້: “ບາດກ້າວສຳຄັນຂອງ​ການຄົ້ນຄວ້າ​ວິ​ໄຈ” ຂຶ້ນ ໂດຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສທຄ ແລະ ຄສບ 2019-07-26 ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ອ່ານເພີ່ມ
7 ສະຖາບັນການທະນາຄານ ໄດ້ສໍາເລັດການຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ "ການວິເຄາະຄວາມຈໍາເປັນໃນການຈັດເຮັດ Training Roadmap" 2019-07-23 ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ອ່ານເພີ່ມ
8 ຜົນສໍາເລັດການຈັດຝຶກງານໃຫ້ນັກສຶກສາ ສະຖາບັນການທະນາຄານ ສົກສຶກສາ 2018-2019 ແລະ ນັກສຶກສາທີ່ມາຈາກວິທະຍາໄລເສດຖະກິດໄຊພັດທະນາ 2019-07-04 ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ອ່ານເພີ່ມ
9 ຜົນສໍາເລັດການຈັດຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້: ການບໍລິຫານຫ້ອງການ ຄັ້ງວັນທີ 24-26 ມິຖຸນາ 2019 2019-06-28 ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ອ່ານເພີ່ມ
10 ຜົນສໍາເລັດການຈັດຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້: ມາດຕະຖານການສ້າງລາຍງານທາງດ້ານການເງິນ ທີ່ເປັນມາດຕະຖານສາກົນ IFRS (ລະດັບກາງ) 2019-06-26 ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ອ່ານເພີ່ມ