ຂ່າວພາຍໃນ ສທຄ

ລໍາດັບ ຫົວຂໍ້ຂ່າວ ວັນທີອັບເດດ news type ລາຍລະອຽດ
1 ແຈ້ງຜົນສອບເສັງຄັດເລືອກນັກສຶກສາໃໝ່ ສົກສຶກສາ 2020-2021 ຄັ້ງທີ 02 2020-10-02 ຂ່າວພາຍໃນ ສທຄ ອ່ານເພີ່ມ
2 ແຈ້ງຜົນສອບເສັງຄັດເລືອກນັກສຶກສາໃໝ່ ສົກສຶກສາ 2020-2021 2020-09-24 ຂ່າວພາຍໃນ ສທຄ ອ່ານເພີ່ມ
3 ສໍາເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ສະມາຊິກພັກຄັ້ງທີ IV ຄະນະພັກຮາກຖານ ສທຄ 2020-06-26 ຂ່າວພາຍໃນ ສທຄ ອ່ານເພີ່ມ
4 ນັກສຶກສາອະນຸປະລິນຍາ ເລື່ອນຂຶ້ນເປັນນັກສຶກສາສົມບູນ ປະລິນຍາຕີ ສາຂາການທະນາຄານ, ສາຂາການເງິນ, ສາຂາການບັນຊີ, ສາຂາການເງິນຈຸລະພາກ 2019-10-02 ຂ່າວພາຍໃນ ສທຄ ອ່ານເພີ່ມ
5 ນັກສຶກສາສຳຮອງ ເລື່ອນຂຶ້ນເປັນນັກສຶກສາສົມບູນ ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ ສາຂາການທະນາຄານ ແລະ ສາຂາການບັນຊີ 2019-10-02 ຂ່າວພາຍໃນ ສທຄ ອ່ານເພີ່ມ
6 ນັກສຶກສາສຳຮອງ ເລື່ອນຂຶ້ນເປັນນັກສຶກສາສົມບູນ ອະນຸປະລິນຍາ ສາຂາການທະນາຄານ ການເງິນ ການບັນຊີ 2019-10-02 ຂ່າວພາຍໃນ ສທຄ ອ່ານເພີ່ມ
7 ນັກສຶກສາສຳຮອງ ເລື່ອນຂຶ້ນເປັນນັກສຶກສາສົມບູນ ປະລິນຍາຕີ ສາຂາການເງິນ, ສາຂາການທະນາຄານ, ສາຂາການບັນຊີ, ສາຂາການເງິນຈຸລະພາກ 2019-10-02 ຂ່າວພາຍໃນ ສທຄ ອ່ານເພີ່ມ
8 ສະຖາບັນການທະນາຄານ ໄດ້ສໍາເລັດການຕ້ອນຮັບນັກສຶກສາ ແລະ ອາຈານທີ່ມາຈາກ City University of Hong kong ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 14 ສິງຫາ 2019 2019-08-20 ຂ່າວພາຍໃນ ສທຄ ອ່ານເພີ່ມ
9 ປະກາດຮັບສະໝັກນັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນຢູ່ ສະຖາບັນການທະນາຄານ ປະຈໍາສົກສຶກສາ 2019-2020 2019-07-16 ຂ່າວພາຍໃນ ສທຄ ອ່ານເພີ່ມ
10 ການນຳສະເໜີຜົນສຳເລັດເບື້ອງຕົ້ນຂອງການສ້າງປື້້ມແບບເອເລັກໂຕຼນິກ ຫຼື e-book. 2018-01-12 ຂ່າວພາຍໃນ ສທຄ ອ່ານເພີ່ມ