ແຈ້ງການ

ລໍາດັບ ຫົວຂໍ້ແຈ້ງການ ລາຍລະອຽດ
1 ສະຖາບັນການທະນາຄານເປີດຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້:“Smart Bank” (ໂປຼແກຼມການບໍລິການຂອງທະນາຄານ) ອ່ານເພີ່ມ
2 ເຊີນທ່ານເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ຢູ່ ສະຖາບັນການທະນາຄານ ເລີ່ມວັນທີ 09-20 ທັນວາ ປີ 2019 ອ່ານເພີ່ມ
3 ແຈ້ງການເຖິງນັກສຶກສາ ສທຄ ທຸກຫ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມເປັນກ້ອນກຳລັງແປໂຕຫນັງສື ໃນພິທີເປີດ-ປິດ ສົກສຶກສາ 2019-2020 ອ່ານເພີ່ມ
4 ແຈ້ງການຮັບສະໝັກຄູສອນ ອ່ານເພີ່ມ
5 ແຈ້ງຜົນສອບເສັງວັດລະດັບ ແລະໄລຍະເວລາຮຽນພາສາອັງກິດ ອ່ານເພີ່ມ
6 ແຈ້ງຜົນສອບເສັງຄັດເລືອກນັກສຶກສາໃໝ່ ຄັ້ງວັນທີ 25-26/8/2018 ສົກສຶກສາ 2018-2019 ອ່ານເພີ່ມ
7 ປະກາດຮັບສະໝັກນັກສຶກສາ ປະຈໍາສົກສຶກສາ 2018-2019 ອ່ານເພີ່ມ
8 ແຈ້ງການ ແຈ້ງຜົນສອບເສັງຄັດເລືອກນັກສຶກສາໃໝ່ ຄັ້ງວັນທີ 26-27/08/2017 ສົກສຶກສາ 2017-2018 ອ່ານເພີ່ມ
9 ແຈ້ງການ ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງການໂຄສະນາປະຊາສໍາພັນ ອ່ານເພີ່ມ