ປະຫວັດຫໍສະໝຸດ


 1. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຫໍສະໝຸດ
 • ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ຫໍສະໝຸດ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ທະນາຄານ​ ໄດ້​ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນພ້ອມໆ​ກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງວິທະຍາໄລການທະນາຄານໃນ ປີ 2004 ​ ເຊ່ິ່ງ​ໃນ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນມີ​ປື້​ມປະມານ 4.000 ກວ່າ​ຫົວ, ມີ​ພະນັກງານປະຈຳ 01 ຄົນ. ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງບໍລິຫານ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ​ເຮັດ​ແບບປະຖົມ​ປະ​ຖານ​ໃນ​ຮູບ​ແບບ​ການ​ຈົດ​ກ່າຍດ້ວຍ​ມື, ພະນັກງານ​ຮັບຜິດຊອບ​ວຽກ​ງານ​ຫ້ອງ​ສະໝຸດ​ຍັງຂາດປະສົບການດ້ານວຽກງານຫ້ອງສະໝຸດມາກ່ອນ ແລະຮັບຜິດຊອບຫຼາຍໜ້າວຽກ​ໄປ​ພ້ອມ​ກັນ

          ໃນປີ 2005 ວິທະຍາໄລການທະນາຄານໄດ້ກ້າວຂຶ້ນເປັນ “ສະຖາບັນການທະນາຄານ”; ຈົນມາເຖິງປີ 2007 ວຽກງານຫ້ອງສະໝຸດໄດ້ມີການປັບປຸງ ແລະພັດທະນາຕາມຫຼັກການວິຊາການຫ້ອງສະໝຸດເຊິ່ງໄດ້ມີການຈັດຝຶກອົບ ຮົມວິຊາການບັນນາລັກສາດໃຫ້ພະນັກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກຫໍສະໝຸດ ແລະຈັດຊື້-ຈັດ​ຫາອຸປະກອນຊັບພະຍາກອນປຶ້ມ ແລະອື່ນໆເຂົ້າຫ້ອງ​ສະໝຸດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ມີການບໍລິຫານ, ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຢ່າງເປັນລະບົບຕາມຫຼັກການບັນ ນາລັກສາດ, ​ເຊິ່ງສາມາດ​ນຳ​ໃຊ້​ອຸປະກອນ​ທັນ​ສະ​ໄໝ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ, ບໍລິຫານ ແລະການບໍລິການ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ​ດ້ວຍ​ລະບົບ​ຖານ​ຂໍ້​ມູນ (​ໂປຼ​ແກຼມ PMB) ​ເລີ່​ມ​ແຕ່​ປີ 2008 ​ເປັນຕົ້ນມາ

          ຫໍສະໝຸດສະຖາບັນການທະນາຄານ ໄດ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມຫ້ອງສະໝຸດລາວ (LALIC) ໃນປີ 2008, ບັນດາສະມາຊິກແມ່ນໃຊ້ລະບົບຖານຂໍ້ມູນດຽວກັນຄືຖານຂໍ້ມູນໂປຼແກຼມ PMB, ທຸກໆປີແມ່ນໄດ້ມີການຈັດປະຊຸມຮ່ວມກັນເພື່ອໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກສະມາຄົມຫ້ອງສະໝຸດລາວ ໄດ້ແລກປ່ຽນຖອນຖອດບົດຮຽນຮ່ວມກັນ, ທາງດ້ານການບໍລິຫານ, ການຄຸ້ມຄອງ, ການຈັດການ, ການນຳໃຊ້ລະບົບຖານຂໍ້ມູນໂປແກຼມ PMB ແລະການໃຫ້ບໍລິການຕ່າງໆຂອງຫໍສະໝຸດດ້ວຍກັນ.

 ຮອດຕົ້ນປີ 2012 ພາຍຫຼັງຫ້ອງສະໝຸດໄດ້ຍ້າຍຈາກຕຶກເກົ່າ (ຕຶກA) ມາຢູ່ຮ່ວມກັບອາຄານຫຼັງໃໝ່ເອີ້ນວ່າ:

“ຕຶກສະໂມສອນ, ຫໍສະໝຸດ ແລະທະນາຄານຈຳລອງ” ການສ້າງຫ້ອງສະໝຸດແມ່ນການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກໂຄງການລຸກຊຳບວກ (Lao-Lux 016), ໃນນັ້ນຫ້ອງສະໝຸດປະກອບມີຫ້ອງອ່ານຂະໜາດໃຫ່ຍ, ຫ້ອງສື່ໂສດຕະທັດ ແລະຫ້ອງອິນເຕີເນັດ. ຊັບພະຍາກອນທີ່ນຳໃຊ້ມີປຶ້ມຕຳລາ, ປຶ້ມອ່ານທົ່ວໄປ, ສິ່ງພິມຕ່າງໆ, ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ, ຊັ້ນຕູ້ວາງປຶ້ມ, ໂຕະຕັ່ງ, ໂທລະທັດ ແລະເຄື່ອງອ່ານແຜ່ນ CD, DVD ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກການບໍລິການ. ນອກນັ້ນ ສະຖາບັນການທະນາຄານ ໄດ້ຂຶ້ນແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຫາຊັບພະຍາກອນປຶ້ມເຂົ້າຫ້ອງສະໝຸດໃນແຕ່ລະປີເຊັ່ນ: ປຶ້ມອ່ານທົ່ວໄປທີ່ເປັນພາສາລາວ ແລະພາສາຕ່າງປະເທດ, ປຶ້ມຕຳລາວິຊາການ, ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນຂອງນັກສຶກສາ, ບົດວິທະຍານິພົນ, ວາລະສານ, ໜັງສືພິມ..., ມີການວິເຄາະປຶ້ມຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກວິຊາການບັນນາລັກສາດກ່ອນນຳປຶ້ມອອກໃຫ້ບໍລິການ, ຫໍສະໝຸດໄດ້ນຳໃຊ້ລະບົບປະຕູນິລະໄພເພື່ອຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ;

ສະຖາບັນການທະນາຄານໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນພາຍໃນຫ້ອງສະໝຸດ ໄດ້ສົ່ງພະນັກງານໄປຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິຊາການຫ້ອງສະໝຸດ, ແລກປ່ຽນຖອດຖອນບົດຮຽນທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດເຊັ່ນ: ຫໍສະໝຸດແຫ່ງຊາດລາວ, ຫໍສະໝຸດກາງ ມຊ, ຫໍສະໝຸດມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ, ຫໍສະໝຸດມະຫາວິທະຍາໄລມະຫາສາລະຄາມ, ຫໍສະໝຸດມະຫາວິທະຍາໄລຊຽງໃໝ່, ຫໍສະໝຸດມະຫາວິທະຍາໄລບູລະພາ ປະເທດໄທ, ເພື່ອນໍາເອົາຄວາມຮູ້ມາພັດທະນາຫໍສະໝຸດສະຖາບັນການທະນາຄານ ໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ ແລະໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກວິຊາການຄືກັນກັບຫ້ອງສະໝຸດອື່ນໆ, ປັດຈຸບັນປະກອບມີບຸກຄະລາກອນຫ້ອງສະໝຸດທັງໝົດ 04 ທ່ານ, ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາຂອງຫົວໜ້າສູນຝຶກອົບຮົມ ແລະຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ມີຊັບພະຍາກອນຫ້ອງສະໝຸດທີ່ມີໃນຖານຂໍ້ມູນ PMB ໄວ້ໃຫ້ບໍລິການຈຳນວນ 19,357 ຫົວ.

ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຂອງຄູອາຈານ ແລະການສຶກສາຮ່ຳຮຽນຂອງນັກສຶກສາມາຮອດປີ 2017 ສະຖາບັນການທະນາຄານ ໄດ້ມີພິທີເຊັນສັນຍາການຮ່ວມມື (MOU) ຮ່ວມກັບ ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີຄອມພິວເຕີ ແລະເອເລັກໂຕຼນິກ ໃນການສ້າງປຶ້ມແບບເອເລັກໂຕນິກ ຫຼື E-Book ເຊິ່ງເປັນຫໍສະໝຸດແຫ່ງທໍາອິດໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ລິເລີ່ມໃນການສ້າງລະບົບ E-Book ແລະໄດ້ດຳເນີນການສ້າງສຳເລັດຢ່າງເປັນຮູບປະທໍາ ພ້ອມຕິດຕັ້ງລະບົບທົດລອງການນຳໃຊ້ໃນກາງປີ 2018 ໃນຖານຂໍ້ມູນປະກອບມີປຶ້ມແບບຮຽນຂອງສະຖາບັນການທະນາຄານ ແລະປຶ້ມບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນປະລິນຍາຕີຂອງນັກສຶກສາສົກປີ 2012-2016 ໃນອະນາຄົດຫໍສະໝຸດສະຖາບັນການທະນາຄານ ກໍ່ມີແຜນສືບຕໍ່ພັດທະນາໃຫ້ກາຍເປັນຫໍສະໝຸດທີ່ມີຄວາມທັນສະໄໝຍິ່ງຂຶ້ນສົມຄູ່ກັບຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໃນປັດຈຸບັນ ແລະສະເພາະໜ້າ.

 • ພາລະບົດບາດ ​ແລະໜ້າທີ່

ຫໍ​ສະໝຸ​ດ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ການທະນາຄານມີ​ພາລະ​ບົດບາດ​ໃນ​ການ​ໃຫ້​ບໍລິການ, ສະໜອງ​ຂໍ້​ມູນຂ່າວສານ​ແກ່​ບຸກຄົນນິຕິບຸກຄົນ​ເພື່ອ​ເປັນ​ປະ​ໂຫຍ​ດ​ໃຫ້​ແກ່​ການຄົ້ນຄວ້າ, ຮຽນ​ຮູ້ວິທະຍາສາດ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ສາຂາ​ວິຊາ​ ​ເວົ້າລວມ, ​ເວົ້າສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ວິທະຍາສາດ​ຂ່າວສານດ້ານ​ການ​ທະນາຄານ, ການ​ເງິນ, ​ການ​ບັນຊີ ແລະການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່​ໄດ້​ຮັບໜ້າ​ທີ່​ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ - ບໍລິຫານ ​ແລະນຳ​ໃຊ້​ໃຫ້​ເກີດ​ປະ​ໂຫຍ​ດສູງ​ສຸດ.

 • ລະບຽບການນຳໃຊ້ຫ້ອງສະໝຸດ (ຈະໄດ້ປັບປຸງໃໝ່ຫຼັງຈາກສໍາເລັດແລ້ວຈະນໍາສົ່ງຕາມພາຍຫຼັງ)
 • ຂ່າວກິດຈະກຳໃນໄລຍະຜ່ານມາ

ອິງຕາມຂໍ້ມູນເກົ່າທີ່ເຄີຍສະໜອງໃນເມື່ອກ່ອນ ( ຖ້າມີຂໍ້ມູນຂ່າວສານເພີ່ມເຕີມແລ້ວຈະສົ່ງໃຫ້ຕາມຫຼັງ )

2. ການ​ບໍລິການຕ່າງໆພາຍໃນ​ຫ້ອງ​ສະໝຸດ​ປະກອບ​ດ້ວຍ:

 • ບໍລິການ​ອ່ານ​ກັບ​ທີ່

ນັກ​ສຶກສາ, ພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານຜູ້ຊົມໃຊ້ບໍລິການທົ່ວໄປ ແລະບຸກຄົນທາງ​ນອກ​ສາມາດ​ເຂົ້າມາ​ອ່ານ ແລະຄົ້ນຄວ້າ​ປື້​ມຕຳລາ, ​ເອກະສານ​ຂໍ້​ມູນ​ຕ່າງໆໄດ້​ຕາມ​ວັນ​ເວລາ​ລັດຖະການ.

 • ບໍລິການ​ຢືມ​ໄປ​ອ່ານ​ຢູ່​ທາງ​ນອກ

ຫໍສະໝຸດ ມີ​ການ​ບໍລິການ​ໃຫ້​ຢືມ​ປື້​ມຕຳລາ ​ແລະ ​ເອກະສານ​ຕ່າງໆ​ອອກ​ໄປ​ອ່ານ​ຢູ່​ທາງ​ນອກ​ໄດ້​ຕາມ​ຈຳນວນ​ເຫຼັ້ມ ​ແລະກຳນົດ​ເວລາ​ຢືມປຶ້ມອອກໄດ້ 2-3 ຫົວຕໍ່ຄັ້ງ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ 1 ອາທິດ (ລວມທັງວັນເສົາ ແລະວັນອາທິດ) ​   

 • ບໍລິການ​ສື່​ໂສດວັດ​ສະດຸ

ຫໍສະໝຸດ ມີການ​ບໍລິການ​ສື່​ໂສດຕະວັດ​ສະດຸ ​ເປັນຕົ້ນ​ແມ່ນ CD, DVD ​ໃນ​ຫຼາກຫຼາຍປະ​ເພດ​ໄວ້​ບໍລິການ​ຜູ້​ຊົມ​ໃຊ້ຫໍສະໝຸດ​ແລະ ຢືມ​ອອກນອກ​ໄດ້.

 • ບໍລິການ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ

ຫໍສະໝຸດ ສທຄ ມີ​ລະບົບອິນ​ເຕີ​ເນັດ​ ​ໄວ້​ບໍລິການ​​ພະນັກງານ-ຄູ​ອາຈານ, ນັກ​ສຶກສາ ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຊອກ​ຫາ​ຂໍ້​ມູນທາງ​ອອນ​ໄລ​ນ໌.

 • ບໍລິການ​ສືບ​ຄົ້ນ​ຊັບພະຍາກອນ​ຫ້ອງ​ສະໝຸດ ຈາກ​ຖານສືບ​ຄົ້ນ  OPAC (​ໂອ​ແພັກ) ​ ​ເຊັ່ນ: ປື້​ມປະ​ເພດ​ຕ່າງໆ, ບົດ​​ໂຄງການ​ຈົບ​ຊັ້ນ​ຂອງ​ນັກ​ສຶກສາ​, ບົດ​ວິທະຍາ​ນິພົນ, ບົດ​ຄົ້ນ​ຄົ້ວ​ວິ​ໄຈ​​ ໂດຍຄົ້ນ​ຫາ​ຈາກ ຊື່​ປື້​ມ, ຊື່​ຜູ​້​ແຕ່ງ, ຫົວ​ເລື່ອງ, ​ເລກ​ໝວດ​ໝູ່ປື້ມ...
 • ບໍລິການ​ວາລະສານ

ຫໍສະໝຸດມີໃຫ້ບໍລິການວາລະສານ, ວາລະສານ​ຫຍິບ​ເຫລັ້ມ ຜູ້​ໃຊ້​ບໍລິການ​ສາມາດ​ສືບ​ຄົ້ນຫາ​ດັດ​ສະ​ນີວາລະ ສານ​ຜ່ານ​ຖານ​ສືບ​ຄົ້ນ OPAC (​ໂອ​ແພັກ) ​  ຈາກ​ຊື່​ຜູ້​ແຕ່ງ, ຫົວ​ເລື່ອງ, ສະບັບ​ເລກ​ທີ່​ວາລະສານ ....

 • ບໍລິ​ການ​ໜັງສືພິມ, ໜັງ​ສື​ພິມ​ຢ້ອນ​ຫຼັງ
 • ​ບໍລິການ​ປື້​ມ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຼ​ນິກ ຫຼື ອີບຸກ (E-BOOK) ​ເຊັ່ນ: ບົດ​​ໂຄງການ​ຈົບ​ຊັ້ນ​ຂອງ​ນັກ​ສຶກສາ​, ບົດ​ວິທະຍາ​ນິພົນ, ​ແລະປື້​ມປະ​ເພດ​ຕ່າງໆ ຜູ້​ໃຊ້ສາມາດ​ສືບ​ຄົ້ນ​ຜ່ານ​ຖານປື້​ມ​ເອ​ເລັກ​ໂຕ​ນິກ ​  ຫຼື ອີບຸກ (E-BOOK) ຈາກຊື່ປື້ມ, ຜູ້ແຕ່ງ....
 • ບໍລິການຕູ້ຝາກເຄື່ອງ ຫຼືບໍລິການອື່ນໆຕາມຄວາມເປັນຈິງ

ຜູ້ຊົມໃຊ້​ທີ່​​ເຂົ້າ​ມາ​ໃຊ້​ຫໍສະໝຸດຕ້ອງ​ຝາກ​ເຄື່ອງ ຫຼື ອຸປະກອນ​​ຕ່າງໆ​ໄວ້ໃນ​ຕູ້ຝາກ​ເຄື່ອງ​ດັ່ງນີ້້:

 1. ພົວພັນ​ເອົາ​ກະ​ແຈ​ຕູ້ຝາກເຄື່ອງນຳ​ພະນັກງານ​ຢູ່​ໂຕະ​ເຄົາ​ເຕີ້;
 2. ​ເກັບ​ກຳ​ຮັກສາ​ກະ​ແຈ​ຕູ້​ລອ໊ກ​ເກີ້ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ​ພາຍຫຼັງນຳ​ໃຊ້​ແລ້ວ​ນຳ​ເອົາ​ກະ​ແຈ​ມາ​ສົ່ງ​ພະນັກງານ​ຄືນ.