ການນຳສະເໜີຜົນສຳເລັດເບື້ອງຕົ້ນຂອງການສ້າງປື້້ມແບບເອເລັກໂຕຼນິກ ຫຼື e-book.

News Image

ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຼນິກ (ສຄອ) ຮ່ວມກັບ ສະຖາບັນ ການທະນາຄານ (ສທຄ)  ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບ  ການນຳສະເໜີ ຜົນສຳເລັດເບື້ອງຕົ້ນຂອງການສ້າງປຶ້ມແບບເອເລັກໂຕຼນິກ ຫຼື E-book  ແລະ ເຜີຍແຜ່ວິທີການນຳໃຊ້ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ພາຍໃນສະຖາບັນ ການທະນາຄານ ໃນວັນທີ 28 ທັນວາ 2017 ທີ່​ຫ້ອງ​ປະຊຸ​ມຊັ້ນ 3 ຂອງ​ສະຖາບັນ ການທະນາຄານ; ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ບຸນຖະໜອມ ອຸດທະຈັກ; ຫົວໜ້າ ສູນຫໍສະໝຸດ (ສທຄ). ຈຸດປະສົງ ຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອ​ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່​​ນັກ​ສຶກ​ສາ, ພະນັກງານ ແລະ ຄູອາຈານພາຍໃນສະຖາບັນ ການທະນາຄານ ໄດ້ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ ການນຳສະເໜີ ຜົນສຳເລັດເບື້ອງຕົ້ນຂອງການສ້າງປຶ້ມແບບເອເລັກໂຕຼນິກ ຫຼື E-book  ແລະ ການເຜີຍແຜ່ວິທີການນຳໃຊ້ເພື່ອສະດວກໃນການອ່ານໜັງສື ແລະ ການເຂົ້າຫາຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆ. ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ພອນປະເສີດ ສຸລິນທອນ; ຮັກສາການຫົວໜ້າສູ ອ່ານເພີ່ມ...

ແຈ້ງຜົນສອບເສັງວັດລະດັບ ແລະໄລຍະເວລາຮຽນພາສາອັງກິດ

News Image55

ອ່ານເພີ່ມ...


ຂ່າວພົວພັນພາຍນອກ

A journy toward regional Economic Integration 1967-2017

ການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ

ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເວັບໄຊອື່ນ

Logo

ແຜນທີ່ສະຖາບັນການທະນາຄານ